Proroads.eu > Dopravné stavby > Pozemné staviteľstvo
    • Rekonštrukcia poľovníckej chaty

      Poľovnícka chata so súpisným číslom 21 je situovaná pri obci Uhrovec v lokalite Striebornica na parcele 802/5. Samotný objekt sa nachádza na konci chatovej oblasti na súkromnom oplotenom pozemku.
    • Novostavba rodinného domu na parcele 47/3 v Hornej Vsi

      Rodinný dom je situovaný v obci Horná Ves na parcele č. 47/3. Samotný objekt sa nachádza na kraji, severovýchodnej časti obce, mimo hlavného ťahu.